Statement / Datganiad

Mae Transform Cymru yn croesawu cyhoeddiad Llywodraeth Cymru heddiw yn dilyn yr argymhellion a wnaed gan y Panel Adolygu Ffyrdd.

Ein gweledigaeth yw rhwydwaith trafnidiaeth cynaliadwy a chynhwysol i Gymru ac mae cymryd safbwynt cryf ar adeiladu ffyrdd yn lle da i ddechrau.
Rydym hefyd yn croesawu’r cyhoeddiad am Gomisiwn Trafnidiaeth Gogledd Cymru. Mae trafnidiaeth yn rhan hanfodol o fywyd dyddiol a mae rhaid i bobl cael opsiynau cynaliadwy ar gael iddynt.
Edrychwn ymlaen at weithio gyda Llywodraeth Cymru a phartneriaid i wireddu’r weledigaeth hon.

__________________________________________________________________

Transform Cymru welcomes the Welsh Government’s announcement today following the recommendations made by the Roads Review Panel.  

Our vision is for a sustainable and inclusive transport network for Wales and taking a strong position on road building is a good place to start.

We also welcome the announcement of a Transport Commission for North Wales. Transport is an essential part of everyday life and people must have sustainable options to choose from.

We look forward to working with Welsh Government and partners to make this vision a reality.

Photo credit: Pixabay.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: